Ajanvarausrekisteri

Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Käytössäni on sähköinen Vello ajanvarausjärjestelmä. Halutessasi voit tutustua Vello Solutions Oy:n tietosuojaselosteeseen sivulla Ajanvaraus.

Rekisterinpitäjä

  1. Samuli Huttunen / Samuli Huttunen services. Y-tunnus: 2789536-9

Yhteystiedot: Kesätuulentie 2. 06100 Porvoo.

  1. Vello Solutions Oy, Asiakaspalvelu: 040 652 2441

Yhteyshenkilö

  1. Samuli Huttunen, 0400932989, samuli@samulihuttunen.fi
  2. Vello Solutions Oy

Rekisterin nimi

Ajanvarausrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Ajanvarausrekisteriä pidetään käyntien ja käyntihistorian ylläpitämiseksi.

Rekisterin tietojen avulla asiakkaalle voidaan ilmoittaa varaukseen liittyvät tiedot sekä mahdolliset muutokset.

Rekisterin tietojen perusteella ylläpidetään asiakassuhteita.

Rekisterin tietosisältö

Ajanvarausrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi sinne voidaan lisätä varaukseen liittyviä tietoja, joita voi olla mm. varauksen syy, varaukseen liittyviä tietoja ja toivomuksia.

Tietolähteet

Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamiaan tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja asiakasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan kohtuullisen ajan kuluessa pyynnöstä. Asiakas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka korjataan viipymättä.

Rekisterin suojaus ja säilytyspaikka.

Asiakas-markkinointirekisteri säilytetään Vello Solutions Oy:n ajanvarausjärjestelmässä.

Markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

  1. Samuli Huttunen / Samuli Huttunen services. Y-tunnus: 2789536-9

Yhteystiedot: Kesätuulentie 2. 06100 Porvoo.

  1. Vello Solutions Oy, Asiakaspalvelu: 040 652 2441

Yhteyshenkilö

Samuli Huttunen, 0400932989, samuli@samulihuttunen.fi

Rekisterin nimi

Markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Markkinointirekisteriärekisteriä pidetään markkinointiviestinnän toteuttamiseen.
Rekisterin tietojen avulla henkilölle voidaan lähettää ilmaista sisältöä sekä markkinointia.

Rekisterin tietosisältö
Markkinointirekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Tietolähteet
Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamiaan tietoja. Jokainen asiakas itse määrittelee markkinointiluvallisuutensa rekisteröinnin (ensimmäinen ajanvaraus) yhteydessä ja voi milloin tahansa muuttaa luvan asetuksia.

Tietojen luovutus ja siirto

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja asiakasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan kohtuullisen kuluessa pyynnöstä. Asiakas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka korjataan viipymättä.

Rekisterin suojaus ja säilytyspaikka.

Asiakas-markkinointirekisteri säilytetään Vello Solutions Oy:n ajanvarausjärjestelmässä.

Potilasrekisteri

Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Samuli Huttunen / Samuli Huttunen services. Y-tunnus: 2789536-9

Yhteystiedot: Kesätuulentie 2. 06100 Porvoo.

Yhteyshenkilö

Samuli Huttunen, 0400932989 samuli@samulihuttunen.fi

Rekisterin nimi

Potilasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Potilasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun, seurantaan ja laadun varmistamiseksi.

Potilasrekisterin ylläpitäminen on Koulutetun Hierojan lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

– Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä,

– laki potilaan asemasta ja oikeuksista,

– terveydenhuoltolaki,

– sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista ja

– laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Rekisterin tietosisältö

Potilasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, syntymäaika, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, terveydentila, sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset, käyntitiedot ja potilaan hoidon kannalta välttämättömiä tietoja.

Tietolähteet

Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamiaan tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto

Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Jos asiakkaasta ei ole kirjattuna potilastietoja, säilytetään tietoja kirjaamisen jälkeen 12 vuotta. Potilastietoja säilytetään 12 vuotta kirjattavan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä jos kuolemasta ei ole tietoa.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan (tai hänen laillisen edustajansa) luvalla voidaan tietoja luovuttaa myös muualle, esim. potilaan hoitavalle lääkärille.

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja potilasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Potilasrekisterin tiedot tallennetaan sähköisessä muodossa ulkoiselle fyysiselle asemalle ja siihen pääsy on suojattu salasanalla. Asema säilytetään valvotussa ja lukitussa paikassa.

Rekisterin käyttöoikeus on vain Samuli Huttusella.

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Google Analytics

Käytän Google Analyticsia, jotta voin kehittää verkkosivujani. Yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa Google Analyticsistä. Jos haluat lukea Googlen evästekäytännöistä, täältä löydät lisätietoa:  https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=fi .

Voit estää evästeiden tallentamisen laitteellesi, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimesi asetuksista. On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. Seuraavista linkeistä löydät ohjeet siihen, miten muokkaat selaimesi evästeasetuksia. Huomioi, että nämä linkit vievät ulkopuolisille sivustoille, enkä ota vastuuta niiden sisällöstä:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Firefox: https://support.mozilla.org/fi/kb/evasteiden-paalle-ja-poiskytkeminen

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fi-fi/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US